Blast from the past

Om man är inne på den gamla kyrkogården i Hamrånge, som idag är en minneslund, ska man passa på att snegla åt väst. Den syn man möter då är en vacker stenbro med valv omsorgsfullt lagd av genuina hantverkare för många, många år sedan. Lite fascinerande tycker jag allt det är att man kan lägga stenar i valv som sedan kan bära stora tyngder, om omsorgsfullt lagt, i hundratals år. En betongbro vittrar ju som bekant med tiden och måste restaureras för eller senare medan naturstenen är ett nästan evigt byggnadsmaterial. Tänk om sådana här föremål kunde tala…

If you’re visiting the old cemetery in Hamrånge, which is now a memorial park, you should take the opportunity to glance to the west. The sight encountered is a beautiful stone bridge with arches carefully laid by genuine craftsmen for many, many years ago. Somewhat fascinating I think it is that you can put stones in arches which then can carry large weights, if carefully made​​, for hundreds of years. A concrete bridge crumbles as we know with time and must be restored sooner or later, while natural stone is an almost eternal building material. Think if these objects could talk…


Annonser

5 thoughts on “Blast from the past

  1. I love to see natural stone used and I would love to have a natural stone wall in my yard. You make a very good point about concrete. Nothing is better than natural. Thank you for linking up to Nature Notes…Michelle

    Jag älskar att se natursten som används och jag skulle älska att ha en naturlig stenmur i min trädgård. Du gör en mycket bra punkt om betong. Ingenting är bättre än naturligt. Tack för att koppla upp till Nature Notes … Michelle

  2. Pingback: Nature Notes (#183)~ A wind has blown the rain away and blown the sky away and all the leaves away, and the trees stand. I think, I too, have known autumn too long. ~e.e. cummings « ~RAMBLING WOODS~

  3. Pingback: Nature Notes (#184)~Two sounds of autumn are unmistakable…the hurrying rustle of crisp leaves blown along the street…by a gusty wind, and the gabble of a flock of migrating geese~Hal Borland « ~RAMBLING WOODS~

  4. Pingback: Nature Notes (#184)~Two sounds of autumn are unmistakable…the hurrying rustle of crisp leaves blown along the street…by a gusty wind, and the gabble of a flock of migrating geese~Hal Borland « ~RAMBLING WOODS~

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s